Záruka nepokrýva bežné opotrebenie tovaru a jeho súčastí, zmeny vzhľadu, znečistenia, poškodenia tovaru ako sú napríklad ulomené kolieska, madlá, zámky, prasknutá škrupina či rám, predretá, prerezaná, či pretrhnutá tkanina, vytrhnutý zips spôsobené nevhodným použitím. Ďalej sa záruka nevzťahuje na stratené príslušenstvo, odcudzený tovar a/alebo jeho obsah.

Ak nie je pri tovare uvedené inak, je na tovar poskytovaná záruka na výrobné a materiálové vady v trvaní 2 rokov.

Záručná nároky  je možné uplatniť v mieste nákupu.


Výrobcovia na vybraný tovar poskytujú nižšie uvedené dodatočné záruky. Dĺžka a typ záruky sú špecifikované v karte tovaru.

OBMEDZENÁ predĺžená záruka na výrobné a materiálové chyby

Táto záruka na výrobné a materiálové vady je poskytovaná výrobcom tovaru nad rámec zákonnej záruky po uvedenú dobu od dátumu predaja. Posúdenie nárokov z tejto záruky je vykonávané v súčinnosti s výrobcom tovaru.


Záručná nároky vyplývajúce z tejto záruky je možné uplatniť v mieste nákupu.

PLNÁ záruka na škrupinu kufri EPIC / AIRBOX® FULL ARMOR ™

Tovar so zárukou EPIC / AIRBOX® FULL ARMOR ™ Warranty je kryté po uvedenú dobu od dátumu predaja. Ak škrupina kufra bude poškodená z ľubovoľného dôvodu a to aj treťou stranou (napríklad prepravcom), Epic / Airbox vymení bezplatne škrupinu, kdekoľvek na svete. Epic / Airbox si vyhradzuje si právo rozhodnúť či tovar bude opravený, alebo vymenený. V prípade, že konkrétny tovar už nie je k dispozícii, vyhradzuje si Epic / Airbox právo nahradiť tovar novým tovarom s porovnateľnou hodnotou a vlastnosťami.

Posúdenie nárokov z tejto záruky je vykonávané v súčinnosti s výrobcom tovaru. Záručná nároky vyplývajúce z EPIC / AIRBOX® FULL ARMOR ™ Warranty možné uplatniť v mieste nákupu alebo u najbližšieho autorizovaného predajcu Epic spolu s dokladom o kúpe a záručným listom. Ak nemáte predajca Epic / Airbox vo Vašom okolí, kontaktujte priamo Epic / Airbox na adrese info@epictravelgear.com.