TIETO STRÁNKY POUŽÍVAJÚ COOKIES PRE PROCESY
REGISTRÁCIA, PRIHLÁSENIE A NÁKUPU.
ĎALŠIE INFORMÁCIE  TU

Ak nie je pri tovare uvedené inak, je na tovar poskytovaná záruka na výrobné a materiálové vady v trvaní 2 rokov. Záruka nepokrýva bežné opotrebovanie tovaru a jeho komponentov, zmeny vzhľadu, znečistenie, poškodenie tovaru ako sú napríklad zlomená kolieska, madlá, zámky, prasknutá škrupina či rám, iné poškodenie nevhodným použitím.. Ďalej sa záruka nevzťahuje na stratené príslušenstvo, ukradnutý tovar a / alebo jeho obsah.

Výrobcovia na vybraný tovar poskytujú nižšie uvedené dodatočné záruky. Dĺžka a typ záruky sú špecifikované v karte tovaru.

OBMEDZENÁ predĺžená záruka na výrobné a materiálové chyby

Táto záruka na výrobné a materiálové vady je poskytovaná výrobcom tovaru nad rámec zákonnej záruky po uvedenú dobu od dátumu predaja. Posúdenie nárokov z tejto záruky je vykonávané v súčinnosti s výrobcom tovaru. Záruka nepokrýva bežné opotrebovanie tovaru a jeho komponentov, zmeny vzhľadu, znečistenie, poškodenie tovaru ako sú napríklad zlomená kolieska, madlá, zámky, prasknutá škrupina či rám, iné poškodenie nevhodným použitím.. Ďalej sa záruka nevzťahuje na stratené príslušenstvo, ukradnutý tovar a / alebo jeho obsah.

Záručná nároky vyplývajúce z tejto záruky je možné uplatniť v mieste nákupu.

PLNÁ záruka na škrupinu kufri EPIC / AIRBOX® FULL ARMOR ™

Tovar so zárukou EPIC / AIRBOX® FULL ARMOR ™ Warranty je kryté po uvedenú dobu od dátumu predaja. Ak škrupina kufra bude poškodená z ľubovoľného dôvodu a to aj treťou stranou (napríklad prepravcom), Epic / Airbox vymení bezplatne škrupinu, kdekoľvek na svete. Epic / Airbox si vyhradzuje si právo rozhodnúť či tovar bude opravený, alebo vymenený. V prípade, že konkrétny tovar už nie je k dispozícii, vyhradzuje si Epic / Airbox právo nahradiť tovar novým tovarom s porovnateľnou hodnotou a vlastnosťami. Záruka nepokrýva bežné opotrebovanie tovaru a jeho komponentov, zmeny vzhľadu, znečistenie, poškodenie tovaru ako sú napríklad zlomená kolieska, madlá, zámky, iné poškodenie nevhodným použitím. Ďalej sa záruka nevzťahuje na stratené príslušenstvo, ukradnutý tovar a / alebo jeho obsah.

Posúdenie nárokov z tejto záruky je vykonávané v súčinnosti s výrobcom tovaru. Záručná nároky vyplývajúce z EPIC / AIRBOX® FULL ARMOR ™ Warranty možné uplatniť v mieste nákupu alebo u najbližšieho autorizovaného predajcu Epic spolu s dokladom o kúpe a záručným listom. Ak nemáte predajca Epic / Airbox vo Vašom okolí, kontaktujte priamo Epic / Airbox na adrese info@epictravelgear.com.