Záruka nepokrývá běžné opotřebení zboží a jeho součástí, změny vzhledu, znečištění, poškození zboží jako jsou například ulomená kolečka, madla, zámky, prasklá skořepina či rám, prodřená, prořízlá, či protržená tkanina, vytržený zip způsobené nevhodným použitím. Dále se záruka nevztahuje na ztracené příslušenství, odcizené zboží a/nebo jeho obsah.

Není-li u zboží uvedeno jinak, je na zboží poskytována záruka na výrobní a materiálové vady v délce 2 roky.

Záruční nároky  lze uplatnit  v místě nákupu.

Výrobci na vybrané zboží poskytují níže uvedené dodatečné záruky. Délka a typ záruky jsou specifikovány v kartě zboží.

OMEZENÁ  prodloužená záruka na výrobní a materiálové vady

Tato záruka na výrobní a materiálové vady  je poskytována výrobcem zboží nad rámec zákonné záruky po uvedenou dobu od data prodeje. Posouzení nároků z této záruky je prováděno v součinnosti s výrobcem zboží.

Záruční nároky vyplývající z této záruky lze uplatnit  v místě nákupu.

PLNÁ záruka na skořepinu kufru EPIC/AIRBOX® FULL ARMOR™

Zboží se zárukou EPIC/AIRBOX® FULL ARMOR™ Warranty je kryto po uvedenou dobu od data prodeje. Jestliže skořepina kufru bude poškozena z libovolného důvodu a to i třetí stranou (například přepravcem), Epic/AIRBOX vymění bezplatně skořepinu, kdekoli na světě. Epic/AIRBOX si vyhrazuje si právo rozhodnout zda zboží bude opraveno,  nebo vyměněno. V případě, že konkrétní zboží již není k dispozici, vyhrazuje si Epic/AIRBOX právo nahradit zboží novým zbožím  se srovnatelnou hodnotou a vlastnostmi.

Posouzení nároků z této záruky je prováděno v součinnosti s výrobcem zboží. Záruční nároky vyplývající z EPIC/AIRBOX® FULL ARMOR™ Warranty lze uplatnit  v místě nákupu nebo u nejbližšího autorizovaného prodejce Epic spolu s dokladem o koupi a záručním listem. Pokud nemáte prodejce Epic/AIRBOX ve Vašem okolí, kontaktujte přímo Epic/AIRBOX na adrese info@epictravelgear.com.